Χρεώσεις Εμπορικών Προγραμμάτων ΗΡΩΝ GENEROUS

Οι χρεώσεις του προγράμματος αναρτώνται εδώ κάθε μήνα, την 20ή ημέρα του προηγούμενου μήνα από το μήνα εφαρμογής τους.

ΠρόγραμμαΧρέωση παγίου
(€/μήνα)
Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/KWh)
Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας
20% (€/KWh)
GENEROUS Home30,470,376
GENEROUS Business S00,470,376
GENEROUS Business L00,470,376

Σύμφωνα με το άρ. 3, παρ. 5 της ΚΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434 για τους οικιακούς καταναλωτές και το άρ. 3, παρ. 3 της ΚΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435 για τους μη οικιακούς καταναλωτές ηλ. ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 603/2022), αν από την εφαρμογή της Κρατικής Επιδότησης Τ.Ε.Μ. προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση.
Οι χρεώσεις του προγράμματος αναρτώνται ΕΔΩ κάθε μήνα, την 20ή ημέρα του προηγούμενου μήνα από το μήνα εφαρμογής τους.
Η μηνιαία «Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» και ο υπολογισμός της «Τελικής Τιμής Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση» εκάστου μηνός θα αναρτώνται αμέσως μετά την έκδοση της εκάστοτε κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας & Περιβάλλοντος για τη χορήγηση επιδότησης από το Τ.Ε.Μ της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία καταναλωτών για τον αντίστοιχο μήνα.

ΗΡΩΝ GENEROUS – αρχική σελίδα

Για να φέρεις την παροχή σου στον ΗΡΩΝΑ, ζήτησε να σε καλέσουμε χωρίς κόστος

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 21:00, εκτός αργιών.
Αιτήματα εκτός ωραρίου εξυπηρετούνται την επόμενη εργάσιμη.

Βρείτε μας στα social media