Χρεώσεις Εμπορικών Προγραμμάτων

Οι χρεώσεις του προγράμματος αναρτώνται εδώ κάθε μήνα, την 20ή ημέρα του προηγούμενου μήνα από το μήνα εφαρμογής τους.

ΗΡΩΝ GENEROUS

Μάιος 2023

ΠρόγραμμαΧρέωση παγίου
(€/μήνα)
Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/KWh)
Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας
20% (€/KWh)
GENEROUS Home30,19400,1552
GENEROUS Business S00,19400,1552
GENEROUS Business L00,19400,1552

Σύμφωνα με το άρ. 3, παρ. 5 της ΚΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434 για τους οικιακούς καταναλωτές και το άρ. 3, παρ. 3 της ΚΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435 για τους μη οικιακούς καταναλωτές ηλ. ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 603/2022), αν από την εφαρμογή της Κρατικής Επιδότησης Τ.Ε.Μ. προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση.
Οι χρεώσεις του προγράμματος αναρτώνται ΕΔΩ κάθε μήνα, την 20ή ημέρα του προηγούμενου μήνα από το μήνα εφαρμογής τους.
Η μηνιαία «Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» και ο υπολογισμός της «Τελικής Τιμής Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση» εκάστου μηνός θα αναρτώνται αμέσως μετά την έκδοση της εκάστοτε κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας & Περιβάλλοντος για τη χορήγηση επιδότησης από το Τ.Ε.Μ της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία καταναλωτών για τον αντίστοιχο μήνα.


ΗΡΩΝ SOLAR GENEROUS Ηome

Μάιος 2023

ΠρόγραμμαΧρέωση παγίου
(€/μήνα)
Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/KWh)
Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας
15% (€/KWh)
Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με εκπτώσεις: Συνέπειας 15% & ΕΝ.Α SOLAR (€/kWh)*
SOLAR GENEROUS Home50,16800,14280,0773

*Η αναγωγή της έκπτωσης ΕΝ.Α SOLAR σε €/kWh πραγματοποιήθηκε βάσει της μέσης μηνιαίας κατανάλωσης οικιακών παροχών, η οποία ανέρχεται στις 228,9 kWh/μήνα (στοιχεία ΡΑΕ). Η έκπτωση ΕΝ.Α SOLAR αποδίδεται ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης και ισχύει αποκλειστικά για τους πρώτους 6 πρώτους μήνες εκπροσώπησης του Πελάτη στο ΗΡΩΝ SOLAR GENEROUS.

Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022, για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.07.2023 (όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση), οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνονται εδώ σε μηνιαία βάση, έως την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής.

Αναλυτικός Πίνακας Χρεώσεων ΗΡΩΝ SOLAR GENEROUS (Ιστορικό)

ΗΡΩΝ GENEROUS – αρχική σελίδα

Για να φέρεις την παροχή σου στον ΗΡΩΝΑ, ζήτησε να σε καλέσουμε χωρίς κόστος

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 21:00, εκτός αργιών.
Αιτήματα εκτός ωραρίου εξυπηρετούνται την επόμενη εργάσιμη.

Βρείτε μας στα social media